Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Tập

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Tập
Ngày đăng: 17/01/2024 04:17 PM

Quyết định nêu rõ: chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Tập, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Long An. Dự án có quy mô 654 ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An yêu cầu Nhà đầu tư phân kỳ đầu tư Dự án thành các giai đoạn đảm bảo mỗi giai đoạn không quá 500 ha; giai đoạn tiếp theo chỉ được thực hiện khi giai đoạn trước đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60%.
Vốn đầu tư của dự án là 9.910,727 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 1.486,609 tỷ đồng, vốn huy động 8.424,118 tỷ đồng.
Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2022. Tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng kể ngày được Nhà nước bàn giao đất.
UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn Nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án và tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư theo các giai đoạn để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.
UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan yêu cầu Nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Long An (Nhà đầu tư) chỉ được thực hiện Dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.