KẸP APT

KẸP APT

Sử dụng để lắp ống APT với tủ điện.
  • Liên hệ
  • 119
Đường kính danh nghĩa của APT (mm) Đường kính lỗ trên vách (mm)
25 33,3 (39)
30 42,7 (46)
40 60,4 (54)
50 76,0 (70)
65 88,7 (82)
80 102,7 (92)
100 115,4 (104)
Sản phẩm cùng loại