Ứng dụng của ống nhựa HDPE

Ứng dụng của ống nhựa HDPE
Ngày đăng: 17/01/2024 04:10 PM

Công nghiệp nhẹ:

  • Dùng làm ống cấp thoát nước.
  • Dùng làm ống nước thải cỡ lớn tại các đô thị hay các khu công nghiệp.

ỐNG NHỰA GÂN XOẮN APT -  ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

Công nghiệp khai mỏ: Dùng làm ống nước thải trong công nghiệp khai thác mỏ hay dùng để làm ống cống.


Công nghiệp năng lượng:

  • Dùng để làm ống luồn dây điện, cáp điện.
  • Dùng để làm ống dẫn hơi nóng.
  • Dùng làm ống thoát nước.
  • Dùng làm ống cấp nước lạnh (áp lực 4-10kg/cm2).
  • Làm ống phục vụ cho ngành bưu điện, những nơi có nhiệt độ thấp.